عرق بوقناق کوهساران،نحوه مصرف: بیماران قندی هر 4 ساعت یک استکان خواص: موثر در افزایش انسولین،فعال کردن لوزالمعده و کاهش قند خون،شفاف کننده پوست،موثر برای نفخ روده و معده طبع: دارای طبیعت معتدل میباشد

نمایش یک نتیجه