پمادهای گیاهی

پمادهای-گیاهی

انواع پایه‌های پماد
پایه‌های پماد مورد استفاده به عنوان حامل در چهار دسته کلی قرار می‌گیرند:

پایه‌های هیدروکربن (پایه پماد روغن زیتون)
تماس طولانی مدت داروها با پوست به عنوان یک پانسمان مسدود کننده عمل می‌کند و عمدتاً برای تاثیر نرم کنندگی استفاده می‌شود.

پایه‌های جذب
هر دو امکان تلفیق محلول آبی را با شکل‌گیری امولسیون کننده آب در روغن فراهم می‌کنند که امولسیون‌های آب در روغنی هستند که اجازه تلفیق مقادیر اضافه‌ی محلول‌های آبی را می‌دهد؛ چنین پایه‌هایی امکان جذب بهتر برخی از داروها را فراهم کرده و به عنوان نرم کننده مناسب هستند.
پمادهای گیاهی
پایه‌های قابل حذف با آب (کرم‌ها)
امولسیون‌های روغن در آبی هستند که حاوی پترولاتیوم، لانولین بدون آب یا موم‌هایی می‌باشند؛ آنها ممکن است با آب از روی صورت شسته شوند و بنابراین به دلایل زیبایی بیشتر قابل قبول می‌باشند؛ آنها به جذب ترشحات سروز در بیماری‌های پوستی کمک می‌کنند؛ و
انواع پایه‌های پماد

Showing all 2 results