برچسب- عطاری کرمان

تاریخچه عطاری

نخستین پزشك آریایی به نام تریتا یا آترت نام داشت كه از دیدگاه زرتشت و اهورا مزدا شخصی بود پرهیزكار، دانا، كام كار، توانا كه برای نخستین بار، ناخوشی، تب و زخم نیزه را بازداشت. نام تریتا نه تنها در فرهنگ ایرانی بلكه در هندوستان نیز به عنوان اولین پزشك آریایی معرفی شده است. تریتا به عنوان نخستین پزشك و جراح آریایی با گیاهان و خواص آن ها آشنایی فراوان داشت. او برای درمان بیماری ها از عصاره های [...]

اصلاح مزاج با نسخه های گیاهی

قانون کلی: باید خیلی به تدریج مقدارغذاهایی که مزاج را شدت میدهند، کمتر شود و غذاهایی که از شدت این مزاج می کاهند اضافه تر شوند.البته نباید به طور کلی خوردنشان ترک شود بلکه باید به تدریج از حجم آن ها کم کرد و در یک برنامه مزاج را اصلاح کرد و تا پایان عمر تعادل عرفی مزاج را حفظ کرد. البته باید شدت پرهیز با شدت غلبه مزاج متناسب باشد یعنی اگر فرد بیمار و غلبه مزاج شدید [...]

بیماری های رایج روحی مزاج

بیماریهای روحی رایج دموی ها (گرم و ترها) : میل به سلطه بر دیگران و دستور دادن و زورگویی میل به خود را برتر دیدن و تکبر میل به لجبازی و کینه و تعصب کورکورانه میل به انتقام ریسک پذیری(غیر منطقی) میل به دعوا و کتک کاری و خشونت میل به رانندگی سریع بی اعتنایی به تهدیدها و هشدارها و بی اعتنایی به سفارشات دیگران سعی در اصلاح دیگران و شرایط به جای اصلاح خود میل به شکایت زیاد و نپسندیدن دیگران عذرخواهی و شکستن خود و اعتراف به اشتباه [...]