برچسب- سودایی

اصلاح مزاج با نسخه های گیاهی

قانون کلی: باید خیلی به تدریج مقدارغذاهایی که مزاج را شدت میدهند، کمتر شود و غذاهایی که از شدت این مزاج می کاهند اضافه تر شوند.البته نباید به طور کلی خوردنشان ترک شود بلکه باید به تدریج از حجم آن ها کم کرد و در یک برنامه مزاج را اصلاح کرد و تا پایان عمر تعادل عرفی مزاج را حفظ کرد. البته باید شدت پرهیز با شدت غلبه مزاج متناسب باشد یعنی اگر فرد بیمار و غلبه مزاج شدید [...]

مزاج شما کدام یک است؟

در تمام مزاج ها هر چه غلبه مزاج بیشتر باشد، علائم، بیشتر و شدیدتر خواهد بود دموی ها: غلبه رطوبت و گرمی و خون دارند؛ صورت و بدن ماهیچه ای و درشت دارند؛استخوانها در گوشت صورت شان پنهان است؛ گونه ها میل به سرخی دارند؛ خوراکی های گرم و هوای گرم مانند تابستان اذیتشان میکند. غالبا درشت هیکل هستند بیشتر میل به سردیجات دارند ولی همه چیز میتوانند بخورند . خوابشان هم زیاد است.احساساتی ومهربان هستند.پرکار و پر انرژی اند.مانند فصل بهار [...]

مزاج چیست؟

حاصل ترکیب مواد غذایی مختلف با هم در بدن و تغییراتی که در بدن به دلیل مواد غذایی مختلف ایجاد می شود، مزاج را تولید می کند. ممکن است بدن رطوبتش زیاد باشد یا کم باشد؛ ممکن است خون بدن کم باشد یا زیاد ؛ ممکن است بدن از حالت تعادل سردتر باشد یا گرمتر باشد؛ پس بدن می تواند گرم یا سرد یا خشک یا مرطوب یا ترکیب این ها باشد. حال اگر رطوبت بدن زیادتر از حالت تعادل باشد [...]