برچسب- بیماری های مزاج

اصلاح مزاج با نسخه های گیاهی

قانون کلی: باید خیلی به تدریج مقدارغذاهایی که مزاج را شدت میدهند، کمتر شود و غذاهایی که از شدت این مزاج می کاهند اضافه تر شوند.البته نباید به طور کلی خوردنشان ترک شود بلکه باید به تدریج از حجم آن ها کم کرد و در یک برنامه مزاج را اصلاح کرد و تا پایان عمر تعادل عرفی مزاج را حفظ کرد. البته باید شدت پرهیز با شدت غلبه مزاج متناسب باشد یعنی اگر فرد بیمار و غلبه مزاج شدید [...]

بیماری های رایج جسمی مزاج

بیماری جسمی دموی ها: گرمتر شدن بدن؛ افزایش فشار خون؛ افزایش چربی خون؛ افزایش قند خون؛ افزایش زمینه برای سکته قلبی؛ خونریزی لثه ها؛ زیاد شدن خواب؛ سرخی صورت و چشمها و بدن؛ زیاد شدن جوش و خارش؛ ناپایداری در احساسات بیماری های جسمی در صفرایی ها: گرمای زیاد، برایشان آزار دهنده است؛ افزایش میل جنسی؛ خشکی دهان و عطش ؛ یبوست؛ خشکی پوست و حتی خارش؛ احساس تهوع؛ تلخی دهان؛ کهیر و کنده شدن پوست ؛ کاهش اشتها؛ زردی و غیر شفاف شدن پوست؛ استخوانی شدن؛ بیماریهای جسمی سوداییها: اکثر بیماری های این مزاج روحی و گاهی خیلی خطرناک است؛ بدن سرد و [...]

بیماری های رایج روحی مزاج

بیماریهای روحی رایج دموی ها (گرم و ترها) : میل به سلطه بر دیگران و دستور دادن و زورگویی میل به خود را برتر دیدن و تکبر میل به لجبازی و کینه و تعصب کورکورانه میل به انتقام ریسک پذیری(غیر منطقی) میل به دعوا و کتک کاری و خشونت میل به رانندگی سریع بی اعتنایی به تهدیدها و هشدارها و بی اعتنایی به سفارشات دیگران سعی در اصلاح دیگران و شرایط به جای اصلاح خود میل به شکایت زیاد و نپسندیدن دیگران عذرخواهی و شکستن خود و اعتراف به اشتباه [...]